Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Beurskens is een criticus van deze samenleving

islamBeurskens is een criticus van deze samenleving. Al jaren voor 9-11 voorspelde hij dat het conflict met de Islam de komende eeuw zal bepalen. Het is meer dan een clash tussen twee culturen. Vanuit het Westen wordt vaak voor het gemak gedacht dat dit conflict ligt in de tegenstelling tussen een maatschappij met Christelijke wortels en de wereld van Islam. De kritiek vanuit de Islam is echter dat de Westerse wereld verwordt tot een materialistische consumptiemaatschappij, een samenleving zonder geloof, die zijn eigen wortels miskent en waarin het ego hoogtij viert. Het gaat dus in onze tijd volgens de Islam niet om kruisvaarderthema’s zoals in vroeger eeuwen, om gelovige mensen, die ruzie maakten om wat ze geloofden. Het gaat nu om wel of geen geloof. In dat conflict schaart de katholiek Beurskens zich aan de zijde van de Islam en de andere wereldreligies.

Daarom is hij ook een tegenstander van inburgering, zoals de Nederlandse overheid die tegenwoordig propageert. In plaats daarvan moet ‘de totaal andere mens’ gekoesterd worden. Elk mens is uniek en verdient respect. De politiek van inburgering getuigt daar niet van. Wij hebben een maatschappij nodig waar de gelovige Moslim -niet de terrorist – en de gelovige Christen met elkaar kunnen communiceren in het besef dat ze weliswaar een andere weg bewandelen, maar wel naar dezelfde waarheid. Alleen zij dus kunnen elkaar begrijpen, terwijl de CNN-internet- wereldburger, zoals die in de westerse gedachtenwereld wordt gecreëerd, die mogelijkheid tot contact met een totaal andere wereld niet heeft en daarom uiteindelijk ook slachtoffer blijft.

Het is niet vreemd dat huisartspraktijk van Beurskens bovengemiddeld veel moslims heeft. Zij voelen zich hier om meerdere redenen begrepen om wie ze zijn. Daarnaast heeft Beurskens bewust gekozen voor een eenmanspraktijk. De grootschalige gezondheidsinstituties staan wat hem betreft symbool voor de menselijke vervreemding in deze tijd.