Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Beurskens schrijft voorwoord tekstboek

Beurskens schreef als voorzitter het voorwoord in het tekstboek bij de vernieuwde Passiespelen in 2010. Het boek is te koop tijdens de Spelen in het openluchttheater dit jaar. Hieronder het voorwoord.


De Passiespelen van 2010

Vele vrijwilligers brengen voor U deze zomer de nieuwe editie van de Passiespelen op het toneel. Toen de spelen begonnen in 1931 is het openluchttheater de Doolhof ervoor gebouwd. Honderden mensen konden meedoen en duizenden mensen tegelijk kwamen kijken. De Passiespelen waren een uiting van het rijke, Roomse leven. Iedereen werkte eraan mee en zo liet de gemeenschap haar verbondenheid zien.

Ook nu staan er honderden spelers van Tegelen en daarbuiten op het toneel. In maanden tot jaren van voorbereiding hebben zij er hun energie in gestoken om een mooi Passiespel te maken. Niet alleen de spelers die U zelf zult zien, maar ook de talloze vrijwilligers achter de schermen brengen de uitvoering tot stand. En tegenwoordig is een professionele staf voor de voorbereiding en de organisatie onontbeerlijk. Technische realisatie, zoals geluid en decorbouw, moet van het hoogste niveau zijn. Dankbaar stemt het ons ook, dat er in deze economisch moeilijke tijden nog zo veel sponsoren en subsidiegevers, mediapartners en overheden, fondsen en donateurs de middelen hebben gezocht om te helpen. De artistieke staf, van muziek en tekst tot regie, van decor tot kostuums heeft een Passiespel ontwikkeld dat in de voorbereiding de mensen al enorm enthousiast heeft gemaakt. Het is geweldig om mee te maken hoe zo veel verschillende mensen van zo veel verschillende invalshoeken -ook al zijn zij nieuw zijn in onze passiespelfamilie- samen geraakt zijn door dit verhaal.

De laatste tientallen jaren hebben de spelen zich aangepast aan de tijd. Oude vormen werden verlaten, maar de gedrevenheid van het begin is gebleven. Veel werd er geëxperimenteerd en wat U nu ziet is een uitgekristalliseerd hoogtepunt, waarvan wij hopen dat het de mensen van onze tijd aanspreekt. Het grootse theater, omgeven door de natuur, leent zich voor indrukwekkende contrasten. Verstilde ogenblikken zullen er zijn te midden van zo veel mensen. Dan vergeet je even het enorme toneel met zijn massa spelers. Het verhaal speelt in een ver verleden, ergens ver weg in een vreemde samenleving, maar in het drama van de hoofdrolspelers trekt ons eigen leven aan onze ogen voorbij. De grote protagonisten leven hun conflicten uit, maar in de massascènes zien we ook hoe de emoties van het volk -ten prooi aan intrige en retoriek- van het ene moment op het andere veranderen. In het licht van onze eigen maat lijkt het alleen maar tragedie met zijn onafwendbare slechte afloop.

In de Middeleeuwen ontstonden overal in Europa Passiespelen. Het oudst bewaard gebleven handschrift uit ongeveer 1200 – deels in de volkstaal- wordt nu nog bewaard in de abdij van Montecassino. In die tijd kenden de mensen het verhaal niet, omdat ze de Bijbel niet konden lezen. En in de kerk was alles in het Latijn. Wij in Tegelen herkennen ons in de beweegredenen van het begin. Het zou mooi zijn als ook wij in onze tijd de mensen konden bereiken die het verhaal niet meer kennen.

Want de oude kern en het wezen van het verhaal hebben wij behouden. De hele productie is daarop gericht, dat zij een licht werpt op het verhaal van Jezus. De laatste dagen in Jeruzalem vormden een keerpunt in de geschiedenis van de mens, maar zij kunnen ook ons bevrijden, nu, in ons eigen leven. Iedereen die met dit verhaal bezig is probeert om aan andere mensen dat licht door te geven. Daar doen ook wij ons uiterste best voor. Ik hoop dat de Passiespelen van Tegelen in 2010 een bijdrage zijn aan uw enthousiasme voor het verhaal van Jezus.

Wim Beurskens, voorzitter van de Stichting Passiespelen Tegelen