Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Oktober 2010

Naar aanleiding van de actualiteit over het kankeronderzoek een paragraaf uit het Beurskens’ boek Mit Mig. Hier. Dit is wat de auteur er zelf over zegt, bij wijze van inleiding:

‘Onlangs is bekend geworden dat grote onderzoeken onder tienduizenden vrouwen hebben opgeleverd dat het bevolkingsonderzoek voor borstkanker niet meer overleving heeft opgeleverd. Het scheelt één dode per tienduizend vrouwen, of geen. Dit  betekent dat het bevolkingsonderzoek geen zin heeft. Omdat veel meer borstkankers worden ontdekt dan zonder bevolkingsonderzoek, betekent dit bovendien dat veel vrouwen worden behandeld voor een ziekte die ze niet hebben en waarschijnlijk nooit zouden krijgen of behandeld worden voor een ziekte waar ze niet aan zouden overlijden.

Deze uitkomst was op wetenschapsfilosofische gronden reeds lang voorspelbaar.  Op de internetsite gaat het vaak over religie en een voor het Westen niet zo gebruikelijk verband met filosofie. Maar filosofie staat ook aan de basis van de wetenschap. Uiteindelijk rust wetenschap op filosofische axioma’s. Daarom komen ook wetenschapsfilosofische thema’s aan de orde.  Deze hebben uitvloeisels naar concrete wetenschappelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld dit bevolkingsonderzoek.

Omdat de gedachtegang erg ingewikkeld is werd tot nu toe vermeden hem hier naar voren te brengen. Het gaat over een taalfilosofische visie op kanker. Zij werd aan de orde gesteld in de scriptie voor theologie … de rede als regisseur? Tegelen 1998, en later nog eens in … mit mig, de zoektocht naar het groene stokje van geluk, Tegelen-Swalmen 2005.  Deze link verwijst naar hoofdstuk III, §d. Vanwege de actualiteit, maar wel voor de liefhebber, want het is taaie kost.

Februari 2010

Een priester in Noord-Brabant heeft een homoseksuele carnavalsprins de communie geweigerd. Wat tot oplopende conflicten leidt tussen gelovigen, zoals PvdA-voorzitter Liliane Ploumen, en kerkelijke voorgangers zoals bisschop Hurkmans. Het oordeel van theoloog Wim Beurskens over de laatsten is hard: wie de communie weigert te geven, gelooft niet dat het een letterlijke ontmoeting is tussen Jezus en een gelovige. Beurskens schreef een aanvulling op deze eerdere column van zijn hand die opeens weer verrassend actueel is.

Juni 2009

Bij het VWO examen filosofie dit jaar ging een van de vragen over een column van Beurskens. Mijmeringen onder een Olijfboom. De studenten werd gevraagd aan de hand van een stuk uit deze tekst uit te leggen waarom de wetenschap lijnrecht tegenover de religie lijkt te staan.

In het tweede deel van de vraag wordt een parallel getrokken tussen de huisarts-theoloog en de filosoof Ludwig Wittgenstein, die zich verzet tegen elke poging om het geloof rationeel te analyseren. Prachtig die vergelijking, maar neem het vooral niet letterlijk want Wittgenstein behoort tot de allergrootsten. Een dagboekfragment van de Oostenrijke denker uit de vraag: ‘Ik liep naar de spiegel en zag mezelf daarin, en mijn spiegelbeeld keek me zo ijzingwekkend aan dat ik mijn handen voor mijn gezicht sloeg. Ik voelde dat ik volledig verpletterd en in Gods hand was, en dat hij op elk moment met mij kon doen wat hij wilde.’