Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Bidprentje Hennie (Riek) Beurskens-Jacobs

Nog vóór zij roepen zal Ik hen antwoorden,

terwijl zij nog spreken zal Ik hen verhoren.

                                                (Jesaja 65,24)

 Ter dierbare nagedachtenis aan

Hennie ( Riek) Beurskens-Jacobs

echtgenote van

Joep Beurskens ( kruisje)

Geboren op 12 september 1932 te Hout-Blerick, overleden op 27 januari 2016 te Swalmen.

Op het einde van haar leven liet Mam vaker blijken dat het genoeg was geweest. Haar lichaam was op. En de dood boezemde haar geen angst in … kinjer, doot uch toch gèn meujte. Over haar tweede achterkleinkind dat op komst is zei ze … dao mot ich veur plaats make. En over Kerstmis laatst, toen zoals gewoonlijk iedereen bij haar thuis bijeenkwam … dit is de lètste keer.

Ooit hebben wij een jubileum gevierd, dat Mam zoveel jaar geleden bij ons was “aangelopen”. Mien, de eerste echtgenote van Pap, was jong overleden en Mam heeft bijna 53 jaar geleden haar plaats ingenomen. Wij als kinderen hebben het er toen over gehad of wij haar Mam zouden noemen. Dat hebben we gedaan. En Jan en Jos maakten ons gezin compleet in een eenheid die al die jaren is gebleven.

Eine miens dae guf wat der haet, is waerd dat er laef… zei Mam vaker en zo heeft ze ook geleefd. Zij hebben er toch wat van gemaakt … merkten wij laatst tegen elkaar op, ondanks de weinige middelen die ze hadden en de drama’s die zich hebben afgespeeld, kort geleden nog toen onze Annie overleed. Mam is een jaar lang aan haar ziekbed geweest.

En enkele dagen voor haar dood hebben wij gezegd … bedank voor alles. Auch bedank … antwoordde zij. En dat was het. Zo werd een lang leven afgesloten in een enkel woord. Maar dat zei alles.

Ten Paradijze mogen je geleiden de engelen … zegt de oude hymne en dat zeggen wij deze na in een dankjewel, dat nooit zal vergaan. Moge zij nu verenigd zijn met Pap en Mam bij Jezus in de hemel.

Zij geleidden mij de gehele dag lang naar de mysteriën van het land van vreugde en smart, en eindelijk, tot welk een paleispoort hebben zij mij gebracht, des avonds aan het einde mijner reize!                                                                              

(Rabindranath Tagore)

Wij danken U allen hartelijk voor de steun die wij hebben mogen ontvangen.

Wim, Riet en Paul, Jan en Jolanda, Jos en Monique.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 13 maart om 10.00 uur in de kerk van Heilige Dionysius te Asselt.