Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Carnaval 2020

Hoe komt het toch dat in katholieke gebieden Carnaval wordt gevierd en in protestantse niet? En dat een protestant die toch Carnaval wil vieren helemaal naar het zuiden moet afreizen? Dat is een heel verhaal.

De katholiek legt de lat in zijn bestaan heel erg hoog en hij weet dat hij die hoogte niet kan bereiken. Hij weet dat het voor hem slechts een schamel proberen is. Het gaat om het proberen, niet om het bereiken. Tussen hem en die hoge lat gaapt dan een enorme kloof, die overbrugd wordt door het besef van de eigen kleinheid, zijn berouw, en vanaf de andere kant de genade en de liefde Gods.

Dit te doorleven en te doorvoelen, het aanleren van hoop en vertrouwen, dat het goed komt ondanks de eigen beperktheid, dat is de levenslange strijd van de katholiek. Dat is onze Jihad. Die geeft het bestaan van de weeromstuit zin en vreugde.

De protestant legt de lat veel lager, bereikbaar voor de mens. Er is geen kloof. Maar dan moet die mens de lagere lat wél halen. Het eind van het liedje is natuurlijk dan toch dat heel veel mensen die lagere lat niet halen. Dan gebeurt het dat in de USA, een protestants land, veel meer mensen dan elders onder draconische straffen in de gevangenis zitten. De zelfgenoegzaamheid van menig Amerikaan aldaar doet een katholiek pijn aan de ogen. Ze menen dat ze de lat hebben bereikt, maar vergeten dat die een maaksel is van henzelf.

Vanwege die kloof hebben we dus dagelijks een strijd te leveren. Er is echter één mogelijkheid om die kloof tijdelijk teniet te doen en even van de spanning af te zijn. Dat is de humor. Søren Kierkegaard heeft die ook al eens als zodanig benoemd. Maar dat moet dan ook een humor zijn die niets ontziet behalve die Ene die er altijd is. En een humor die vooral de mens zelf niet ontziet en zijn menselijke maaksels zoals kerk en staat.

Zo komen we dus tot enkele conclusies:

  • Zonder God geen Carnaval.
  • Iemand die niet gelooft kan geen Carnaval vieren.
  • Een protestant die Carnaval leuk vindt is eigenlijk katholiek.
  • De rechtgeaarde katholiek heeft altijd een vleugje anarchie in zich.
  • Iemand die niet kan lachen om zichzelf kan geen Carnaval vieren.
  • Iemand die kritiekloos opkijkt naar gezag kan geen Carnaval vieren.

Wim Beurskens