De beschouwende stukken halen hun inspiratie van de groten zoals Teresa van Avila en Dostojewski. Hier komen ook kerkelijke kwesties aan de orde. Verhandelingen met een onmiskenbaar katholiek fundament, waar niettemin de wind van andere culturen en bijbehorende geloven doorheen waait. Want, volgens Wim Beurskens gaan alle wereldreligies over hetzelfde.

Zelfs in zijn beschouwingen over de wereld, vaak uitermate kritisch, is het goddelijke nooit ver weg; op het eerste oog afwezig, maar je voelt dat ook in die stukken er altijd een deur is naar een realiteit waar volstrekt anders wordt gedacht; waar wat je niet ziet is veel sterker is dan wat je wel ziet. Het complete oeuvre van Wim Beurskens kan gelezen worden als een ontdekkingstocht door die wereld. Die van het mysterie. Hoewel je deze dimensie in het westen nog maar moeilijk vindt, is ze elders in de wereld alomtegenwoordig en krachtig. En dat biedt hoop.

Thema's: essayfilosofiegeloofhindoeismeislamkatholicismekerkkritiekliteratuurmitmigop reistheologie

Deel I: Strepen

Dat strepen in die boeken is het hoogste genot voor mij als ik alleen ben. Daarmee vul ik de stilte op en daar wordt het nog stiller van. Veel regels in die boeken moeten wel in de hemel geschreven zijn en als ik ze dan weer tegen kom, onderstreep ik ze.

Lees verder

Column Beurskens: Gnosis

To believe or to know. Through the ages this has been an enormous dilemma. And a firm opposition as well. Man looks for proof in faith. Always it has been that way and certainly also in our time. We read about nearly-dead-experiences. Some even use a handsome abbreviation for it. Another meets an angel. Krishnamurti…

Lees verder

Deel II: Strepen

Het lijkt op de parabel over degene die zijn talent verbergt, dat hem toe is vertrouwd. Hij stopt het in de grond. Zo iemand wil zonder risico leven. Dan heb je geen vertrouwen en geen hoop in de Almachtige zonder wie je toch niets kunt.

Lees verder

Deel III: Strepen

Je fysiek aan de wereld onttrekken is niet genoeg. De geest moet ook leeg zijn van de passies van het ego, die de bron zijn van het lijden. Snij ze weg, roei ze uit … empty the boat of your life … zegt de Boeddha … en je bent gelukkig.

Lees verder

Deel IV: Strepen

, maar het is een strijd die geluk brengt. De mystieke vervoering wordt door velen een ernstig lijden genoemd, maar een lijden dat degene die erdoor getroffen wordt voor geen geld van de wereld zou willen missen. Het is een zoete verwonding,

Lees verder