In de Persoonlijke stukken waarin Wim zich van zijn meest kwetsbare kant laat zien, verhaalt over zijn eigen leven en herinneringen uiteengerafeld worden. Ze gaan over zijn familie in het hier en nu, waar zowel verdriet als geluk nooit ver zijn. Waar dood en leven zich manifesteren in dat onnavolgbare samenspel, soms heel direct in toespraken bij dierbare overledenen.

Thema's: familiegeloofislamkatholicismekerkkritiekop reispassiespelenpoezietheologietijdschriftinspiratie

Column: euthanasie

Column eerder gepubliceerd in het tijdschrift Inspiratie Wim Beurskens Op een dag kom ik bij één van mijn kankerpatiënten. Tegen de dochter die hem altijd verzorgt zegt hij ik wil even met de dokter alleen praten. En tegen mij dokter, ik wil euthanasie. Deze vraag komt niet als een verrassing. Hij heeft een ongeneeslijke vorm…

Lees verder

Column Beurskens: Profetisch getuigen

Misschien zijn er wel wat meer mensen in de kerk, maar probeer er toch maar een paar over te houden. De pastoor heeft het over Moederdag en over Pinksteren, want die vallen samen dit jaar. Alle vrouwen krijgen een witte roos mee naar huis, maar er zijn er misschien te weinig. In ieder geval geen…

Lees verder

Column Beurskens: De doop van Joep

Deze morgen werken het weer en de plaats dus goed mee om de knoop van het bestaan te voelen. Het bestaan heeft natuurlijk geen zin voor iemand, die alleen maar denkt, en de denker, die denkt dat het wél zin heeft, heeft niet goed genoeg gedacht of is nie

Lees verder

Verslag Beurskens: zaligverklaring Josepha Stennmans

Gisteren vond de zaligverklaring plaats van moeder Josepha Stennmans in het openluchttheater de Doolhof in Tegelen, waar anders altijd de Passiespelen worden gehouden. De 3500 zitplaatsen waren allemaal bezet. Het weer was zoals niemand het zich had kunnen dromen. Daar heeft moeder Josefa voor gezorgd … zeggen de zusters. Is zoiets nu een anachronisme? Feit…

Lees verder

Column Beurskens: Ayaan Hirsi Ali

Ayaan has been sanctified as a martyr for the good cause. That many Muslim women are very critical of Ayaan and seem to be able to do very well without her, doesn’t bother public life here in the least.

Lees verder

Column Beurskens: Creative and original

A journalist told me once he had interviewed a well-known writer, who said to him I never read something from somebody else. Otherwise I might not be creative anymore. In our culture art needs to original. That probably explains such an amazing statemen

Lees verder

Column: over bidden en contemplatie

Dat is ook het patroon van alle bidden in de drie grote monotheïstische religies, de godsdiensten met de Ene, persoonlijke God. Die komen God iets vragen, met God praten of gewoon even naar Hem kijken.

Lees verder