Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Column Beurskens: Ayaan

Tot voor kort heb ik binnenskamers het optreden van Ayaan, vooral na Submission, van de titel voorzien: heel truttenburg ligt aan de voeten van die heks. Nu Ayaan slachtoffer lijkt te zijn is het wellicht juist niet het moment zo’n uitspraak openlijk uiteen te rafelen. Ik zal het echter toch proberen en kijken wat ervan over blijft. Is het gewoon schelden of zit er toch wat in?

Truttenburg slaat op de Nederlandse politiek en media, niet op het volk. De buitenlandse pers, vooral de laatste dagen, zou met deze kwalificatie geen moeite hebben, zij het om andere redenen dan ik. Ayaan is heilig verklaard, een martelares voor de goede zaak. Dat menig moslimvrouw haar bemoeienissen blijkbaar kan missen als kiespijn, deert het openbare leven niet. Uitspraken over de werkelijk afschuwelijke film Submission waren taboe. De interne censor heeft nauwkeurig voorgeschreven wat correct was hierover te zeggen.

Tussendoor delen politiek en media ons haast dagelijks mede hoe open en vrij de discussie in ons land is en hoe verlicht wij zijn. Aan de ene kant moeten de argumenten verdroogd en doodgerationaliseerd en daarmee ongevaarlijk zijn, aan de andere kant mag alles, zoals ook de Deense cartoonisten voor zichzelf hadden bedacht. Ik zal kritische vragen blijven stellen, zegt Ayaan nu zelf alsof dit soort optredens hiermee is samengevat. Blijkbaar is zij in staat geweest enkele creatieve mensen met lef, waaronder Theo van Gogh, voor haar kar te spannen. Het Westers intellect heeft geen idee van religie en daarom waren zij te onnozel om te beseffen waar ze mee bezig waren, terwijl Ayaan ongetwijfeld precies wist wat zij deed en wat de risico’s waren. Zij is daarom mede-verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Voor de goede orde: Mohammed B. heeft geen goede opvatting over delen van de Koran. Het begrip Jihad legt hij verkeerd uit. Hij hoort niet alleen in de Bijlmerbajes thuis, maar hij heeft ook een ernstig probleem met zijn eigen traditie.

Het gaat hier niet om een rationeel en eerlijk debat, om intellectuele wedijver, zoals de toekomstige baas van Ayaan het kwalificeert. Hier is manipulatie en raffinement in het spel en ook een behoorlijke dosis kwaadaardigheid en berekening. En ongelooflijke slimheid. Zo moet ook haar optreden in de politiek worden gekwalificeerd, die zij blijkbaar om haar vingers heeft weten te winden tot en met de nachtelijke vertoning in het debat over haarzelf. Politici dansen als krolse katers om haar heen en plengen krokodillentranen om haar afscheid, terwijl zij bijna allemaal hebben gestemd voor een vreemdelingenwet die wreed is voor de individuele mens. Alleen Ayaan mag dat niet gebeuren.

Vreemdelingenrecht gaat boven familierecht werd mij laatst met de nodige pedanterie onder de neus gewreven, alsof het in de Bijbel staat. Het ging om een geval van een moeder die al tien jaar illegaal in Nederland woonde, hier een man heeft en een kind van acht jaar -hier geboren-, beiden met de Nederlandse nationaliteit. Haar illegaliteit berustte op het ontbreken van een vast inkomen bij haar man. Zij werd op het gemeentehuis ontdekt en binnen één dag het land uit gezet zonder afscheid van man en kind en zonder mogelijkheid tot beroep.

Zoals uit de uitzending van Zembla blijkt, heeft Ayaan veel van haar verhalen verzonnen. Wij hadden allang van haar af moeten zijn door een eerlijk, maar wel hard, openbaar debat. Truttenburg is hiertoe niet in staat door gebrek aan durf of door een misplaatst idee over een goed debat met de Islam. Dat Rita Verdonk hiervoor nodig was met haar blessing in disguise, daarom zijn we trutten. Maar goed, Rita Verdonk heeft Ayaan nu met een enorme knal over de oceaan heen gekatapulteerd. Laten we ons een beetje schamen en dit als second best aanvaarden. Ayaan is naar een Amerikaanse denktank. Dit zijn ideologiefabriekjes, waarin niet alleen het denken, maar ook de inhoud ervan wordt besteld en waar men dus zeker emplooi voor haar zal hebben. Wim Beurskens