Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Column Beurskens over Geert Wilders

Dit weekend heb ik een beetje weinig inspiratie, daarom heb ik het deze keer maar over politiek. Mijn stadgenoot Geert Wilders heeft gezegd, dat het verboden moest zijn een Koran in huis te hebben. Daarom heb ik ze van de schrik maar geteld. Zeven. Als je geen Arabisch kunt lezen, moet je het tenslotte hebben van vertalingen en dan is het goed op zeker te gaan, want een vertaling moet geïnspireerd zijn en dat zijn ze niet allemaal. Juist daarom mag de Koran eigenlijk niet worden vertaald. Een heilig geschrift verliest vaak in vertaling. Van iedere bijbelvertaling leer je veel over de tijd, waarin hij gemaakt is.

De verleiding is er om iemand, die zoiets zegt over de Koran, dom of niet goed wijs te noemen. Men doet het in de media herhaaldelijk. Wie wil er nu het heilige geschrift van een miljard mensen verbieden? Al te gauw iemand gek noemen laat echter de weg open op twee manieren de mist in te gaan. Enerzijds onderschat men degene over wie men het heeft. Anderzijds neemt men hem niet serieus. Geert Wilders zal de eerste zijn, die vindt dat we hem serieus moeten nemen. Dat doen we dan ook maar. Zijn laatste uitspraken hebben hem in de peilingen spectaculair omhoog doen gaan. Velen vinden hem dus helemaal niet zo abnormaal.

Geert Wilders is een man met een goed verstand en hij is volksvertegenwoordiger. Hij kan wat en hij weet dus wat hij zegt. Hij doet bewust onverantwoordelijke uitspraken. Het is slecht wat hij doet. Niet gek dus, maar slecht. Dit soort taal heeft in de geschiedenis onzegbaar veel leed veroorzaakt en heel veel bloed doen vloeien. Hierop kun je niet zeggen … maar het is maar Geert Wilders, hij wil gewoon wat stemmen trekken. Want we willen hem immers serieus nemen. Wat hij doet is een fundamentalistische lezing van de Koran gebruiken als vlag op zijn eigen modderschuit, zoals onze pastoor het uitdrukt. Dat doen de terroristen ook. Zijn methode is dezelfde. Zoals dat ook zo vaak met de Bijbel is gebeurd. De Koran en de Bijbel zijn geopenbaard voor mensen van goede wil. Zij vinden er alles in wat ze nodig hebben. Maar mensen van slechte wil vinden er ook alles in wat ze nodig hebben.

Wat doe je eraan, aan Wilders en aan de terroristen? Iets moeten we ons wel laten invallen, want anders krijgen ze ons zo gek als ze willen. Laatst viel me dat nog eens op, toen ik de weer toegenomen veiligheidsmaatregelen op Schiphol bekeek. Het deed me denken aan twee jaar terug, toen twee in witte lappen gehulde mannen het hele treinverkeer stil legden, omdat ze samen op de WC gingen bidden. Ik kwam toen net op Duivendrecht aan. Daar was het zo volgelopen, dat de mensen elkaar bijna van het perron af duwden.

Wilders krijgt ons ook zo gek als hij wil, want in de peilingen is hij na de laatste uitspraken dus enorm vooruit gegaan. Dat heeft hij waarschijnlijk afgekeken van Bolkestein, die erin slaagde met zijn veiligheidsverhaal het gewone volk achter de VVD te krijgen. Hierdoor zijn de inkomensverschillen in een paar jaar van een factor drie naar een factor honderd omhoog gegaan. En datzelfde gewone volk moet nu lijden. Een variant op het oude Limburgse … hou jij ze arm, dan hou ik ze dom .

Wat eraan te doen? Het moet simpel zijn. Wat ontbreekt Wilders en de terroristen? Zij geloven beide niet in de geschriften, waar ze het over hebben. De oplossing is dan wél te geloven in de geschriften, waar ze het over hebben. Want -tussen haakjes- de redenen waarom Wilders de Koran wil verbieden gelden net zo goed voor de Bijbel. Straks kan ik mijn Bijbels ook nog inleveren. Ik zal er maar een paar gaan verstoppen onder de twee losse planken op de zolder en dan zet ik er die oude bascule overheen.

Een vitale Christelijke of Islamitische spiritualiteit is het enige antwoord op de dreigingen van deze tijd. Natuurlijk niet om deze dreigingen te lijf te gaan als doel op zichzelf, want dat is te mager. Een vitale Christen of Moslim zijn is een doel op zichzelf. Dat is Jihad genoeg. Het westerse denken en de westerse cultuur kunnen ons niet redden, juist omdat zij feitelijk de heilige geschriften naar de marge van het persoonlijke leven hebben verwezen.

Overigens doen sommige van oorsprong Islamitische mensen ook al vaak zoiets. De westerse consumptiemaatschappij heeft kennelijk iets besmettelijks. Menige jongere ziet de Islam ook al als iets voor de marge van het leven, andermans leven wel te verstaan. Het gevolg daarvan is de losgeslagen jeugd, die dan ook nog eens echt minder kansen krijgt in onze maatschappij. De moslimjongere in problemen, die ik naar de imam verwijs kijkt me soms nog vreemder aan dan de westerse jongere, die ik naar de pastoor stuur.

Wilders en de terroristen moeten serieus worden genomen als symptoom. Dat zij floreren is een symptoom van een gebrek aan geestkracht in het Westen, dat geworteld is in ongeloof. Onze maatschappij kan gemakkelijk totaal worden ontwricht door wat martialiteit, gelardeerd met een quasi-Islamitisch sausje. Wat de westerse mens wél gelooft is, dat mensen die verantwoordelijk zijn voor het World Trade Center, voor Madrid, voor Bali, ergens in geloven. Van de kant van de terroristen hoort men dit ook juist zeggen, namelijk dat de westerse mens zo gemakkelijk op zijn angsten, met name op zijn angst voor de dood, te bewerken is. Geert Wilders tamboereert soortgelijk op deze verborgen angsten. Daarom spelen ze elkaar ook in de kaart, Wilders en de terroristen. Politici als Bush en Wilders zijn voor de extremisten even zo vele geschenken uit de hemel. Het verlanglijstje van Ossama bin Laden is door George Busch immers behoorlijk wat korter gemaakt. En dat allemaal gratis en voor niks.

Ten aanzien van de dreigingen van deze tijd hebben de echte Islam en het echte Christendom een doel, dat niet veel verschilt. De echte Christen en de echte Moslim maken geen ruzie. Noch in de Bijbel noch in de Koran is hier een spoor van een aanmoediging voor te vinden. En iedereen heeft gezond verstand genoeg gekregen van de Schepper om met zijn goede wil creatief om te gaan met de heilige geschriften. En niet alleen de Christen, zoals de paus per ongeluk in Regensburg beweerde. Alles ligt dus in de wil van de mens. We kunnen van onze wereld een hel maken of een paradijs, en maar goed dat dit zo is, het eerste net zo goed als het laatste, want als de wereld automatisch een paradijs was, zelfs tegen onze wil in, dan had het bestaan geen zin, en dan was het dus toch een hel.

Een vitale spiritualiteit helpt ons niet op andermans modderschuit terecht te komen. Modderschuit? Het is natuurlijk eigenlijk een oorlogsbodem, een hele oude. Hij is roestig en hij stinkt, maar hij is blijkbaar niet te kelderen. Ieder tijdperk in de geschiedenis levert genoeg volk dat hem bemant, nu dus zij aan zij de moslimterroristen, Geert Wilders en wat er allemaal nog meer aan falderappes rondloopt tegenwoordig. Bisschop Muskens wil, dat wij God Allah gaan noemen. Het is niet nodig, dat we God op een andere manier aanduiden dan in de taal van ons geliefde Limburg, maar als de bisschop hiermee wil zeggen, dat wij dezelfde Ene God aanbidden als de Moslims, dan is dat prima. Het kan niet vaak en niet kleurrijk genoeg worden gezegd. Laten wij echter niet vergeten, dat wij ook dezelfde duivel hebben als de Moslims en die is de immer gelukkige eigenaar van die modderschuit.