Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Column Passiespelen: Tegenspraak

Voor het medewerkerstijdschrift van de Passiespelen – PassieNova – schreef Wim Beurskens een column. Het stuk kan wellicht gelezen worden als het ‘leitmotiv’ voor de Passiespelen van 2015.

Het verhaal van Jezus is van grootse betekenis voor ieder mens, zo vertelt ons de geschiedenis, maar zo zeggen ook alle godsdienstige tradities. Misschien sommige Aziatische godsdiensten niet met zoveel woorden, maar toch wordt ook in de godsdiensten van India veel over Jezus gesproken.

Natuurlijk zijn de godsdiensten, die maar één God belijden, in hun leerstelligheid uiteen gegroeid. Echter niet al in het historische verhaal over Jezus, bijvoorbeeld als het gaat over zijn laatste dagen in Jeruzalem. Op onze wijze proberen wij dat verhaal te vertellen in de Doolhof.

Vaker heb ik de afgelopen jaren gehoord … wat zou het toch fijn zijn als mensen uit alle groeperingen in onze samenleving het spel zouden bezoeken of er zelfs aan mee zouden doen … Ik was erg blij toen ik de rolverdeling hoorde voor 2015.

Het verhaal van Jezus bindt mensen. Dat willen wij overbrengen. Zonder daarmee ook maar enigszins te willen raken aan de heelheid van iedere godsdienst, maar dat doen de historische berichten over Zijn lijden en verrijzenis ook geenszins. Zij worden in iedere godsdienst doorverteld.

Wat ik ons allemaal toewens is dat we, ondanks tegenspraak en oppositie, toch iets bijdragen aan de liefde tussen mensen en de liefde tot God die Jezus heeft gepredikt en waar alle godsdiensten vol van zijn.