Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

De Emmaüsgangers (column Passienova)

(Redactie: Naast huisarts, theoloog en misdienaar is Wim Beurskens ook voorzitter van de Passiespelen. Voor 2015 staat een vernieuwde editie op stapel van een het bijna honderd jaar oude spel. In een artikel geeft de voorzitter een inkijkje. Het is geschreven voor het contactblad van de Vereniging van Vrijwilligers van de Passiespelen.)

De Passiespelen 2015 draaien om de verrijzenis van Jezus. Dat is nieuw. Jacques Schreurs had een aanduiding van de verrijzenis op het einde … als de graankorrel niet sterft brengt hij geen vrucht voort …, maar in het spel van Patrick Lateur is de verrijzenis de kern. Het lijdensverhaal is flash-back.

In de evangelies staan vele verschijningen van Jezus opgetekend, maar het verhaal van de Emmaüsgangers in Lukas is wel het mooiste. Waarom eigenlijk? Het is in de kunst talloze malen uitgebeeld. Caravaggio maakte zelfs een variant met arme mensen en één met rijke.

Zelf vind ik de uitersten in het verhaal zo bepalend. De stemming van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs is zo invoelbaar. Alles is mislukt waar ze jaren voor hadden geleefd. Ze verlaten Jeruzalem en hebben waarschijnlijk voorgoed afscheid genomen van hun vrienden. Zelfs de eerste verschijning van Jezus … enkele vrouwen hebben ons in de war gemaakt … heeft hun niet in Jeruzalem kunnen houden. Het is een beeld van wanhoop en eenzaamheid.

En het andere uiterste, dat ze hem herkenden … aan het breken van het brood. Brandde ons hart niet in ons? Deze overgang staat voor de revolutie in ons eigen bestaan, die Jezus ook bij ons teweeg brengt. Eigenlijk is de gebeurtenis op de weg naar Emmaüs een blauwdruk voor de verschijning van Jezus in ons eigen leven. De overgang onzin naar zin, van wanhoop naar hoop, van dood naar leven, van verstand naar liefde. Het is onze eigen verrijzenis die ook alleen maar bestaat als we Jezus ontmoeten. Feitelijk is de blikseminslag van Emmaüs iets wat 2000 jaar later nog dagelijks gebeurt bij mensen.

Als we dat in ons spel kunnen overbrengen het volgend jaar worden de Passiespelen weer een groot succes. Ik hoorde regisseur Cees Rullens erover vertellen bij de perspresentatie van de maquette, die op dit gegeven door Cor van Leispig is ontworpen. De Passiespelen 2015 spelen zich niet af in Jeruzalem, maar op de weg naar Emmaüs, en dat is waar Jezus over gaat.