Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Eeuwenoude woorden in nieuwe vormen

Toespraak Beurskens, als voorzitter Passiespelen, tijdens première Passiespelen:

Majesteit, Eminentie, Gouverneur, Meneer de Voorzitter van de Eerste Kamer, Excellenties,  Dames en Heren, Jongens en Meisjes,

Van harte welkom op de première van het negentiende speelseizoen van de Passiespelen van Tegelen. Het verhaal waarvan wij vandaag getuige zijn is het lijden van Jezus. Aan dat verhaal ontlenen wij troost en bemoediging, ook in deze dagen, waarin ons het bericht bereikte van de verschrikkelijke vliegramp bij Tripoli die tallozen in ons land en velen in onze provincie en onze stad in rouw heeft gedompeld. Ik stel U voor dat wij ter nagedachtenis aan de omgekomenen,  ook biddend voor hun naasten en voor de enige overlevende, een minuut stilte in acht nemen.

Stilte

Met de Passiespelen geven wij vervolg aan een traditie die sinds de dertiger jaren in Tegelen bestaat. Lang werden de Spelen in Tegelen  opgevoerd voor mensen die het verhaal kenden. Het Spel  was vaak een ontroerende ervaring van hérkenning. De vertelling van Jezus Christus, zijn laatste dagen in Jeruzalem, staat er altijd, rotsvast. Niettemin willen mensen het in iedere tijd anders verbeelden.

Majesteit, Koningin Wilhelmina bezocht de Spelen in 1946, Uzelf in 1990. In de tussentijd hebben de Passiespelen van Tegelen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Die eeuwenoude woorden, die van alle tijden zijn, beelden wij uit in ons prachtige theater, in de natuur, met amateurs, in een duizend jaar oude traditie van Passiespelen.

Dat is wat blijft, maar ook wij hebben gezocht naar nieuwe vormen, door een nieuwe tekst, nieuwe kostuums, nieuwe muziek, nieuwe regie. En de mensen die al vaker hier zijn geweest hebben nu al een vernieuwd toneelbeeld opgemerkt.

De veel langere traditie, waarin Passiespelen staan, gaat terug tot het begin van de Middeleeuwen. Indertijd werden Passiespelen gemaakt om mensen het verhaal te vertellen dat ze niet kenden. Toen was dat omdat de liturgie de oude vertelling niet ontsloot en omdat de mensen de Bijbel niet konden lezen.

Majesteit, dames en heren, in onze tijd zijn er andere redenen waarom veel mensen het verhaal niet meer kennen. Ons ideaal met deze nieuwe productie is ook die mensen te bereiken, eigenlijk juist zoals dat in de Middeleeuwen, in de begintijd van de Passiespelen was. Herkenning, inspiratie en troost voor mensen die al leven met Jezus en voor hen die Hem nog niet kennen een ontmoeting. Zo wil onze kleurrijke en talrijke groep mensen zich voegen bij de velen die willen getuigen over dit verhaal. Wij hebben er hard aan gewerkt, dat was voor ons al een gebeurtenis, en wij hopen dat U het mooi zult vinden. Dank U wel.