Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Multireligieuze site publiceert artikel Beurskens

Beurskens heeft maandag 23 april een artikel over boeddhisme en christendom op de nieuwe multiculturele website
Reliflex.nl gepubliceerd. De organisatie achter de site heeft de theoloog gevraagd om over dit thema een stuk te schrijven.

Reliflex stelt zich tot doel om zowel bij de ‘nieuwkomers als de autochtone bevolking’ een ‘open en flexibele houding’ te stimuleren. Bekende religieuzen worden gevraagd om artikelen te schrijven of interviews af te geven.
Op deze site staat onder meer: ‘Openheid ten aanzien van iemand die ‘anders’ is, vraagt naast begrip voor elkaar ook om kennis. Kennis van elkaars cultuur, gedachten en gebruiken, ook op religieus gebied.’
Beurskens zelf zegt in zijn column ‘Intregratie? De groeten aan uw vader’ het volgende: ‘Respect voor elkaar in het totaal anders zijn, dat is het gymnasium van een waardevolle samenleving zoals ze in Christelijke zin en Islamitische zin is bedoeld.’